Atviri duomenys

Duomenu atvėrimo taisyklės, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-10 įsakymu Nr. A-1395.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atviri duomenys skelbiami interneto svetainėje www.siauliuraj.lt