Atviri duomenys

Duomenų atvėrimo taisyklės, patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-1395.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atviri duomenys skelbiami interneto svetainėje www.siauliuraj.lt