SPC logotipas

 home map brille

Apie mus

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras įkurtas 2003 metais.

Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

Švietimo paslaugų centro tikslai:

  1. Užtikrinti buhalterinės apskaitos paslaugų teikimą švietimo įstaigoms.
  2. Užtikrinti ūkinių-techninių paslaugų teikimą švietimo įstaigoms.

Pasirašytos sutartys su Šiaulių rajono švietimo įstaigomis dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, specializuotų įrengimų priežiūros ir kitų paslaugų teikimo.

Įstaigos veikloje naudojama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „BiudžetasVS", kurioje apskaita vykdoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).


Spausdinti