SPC logotipas

home map brille

Atnaujinta 2022-04-12

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų
skaičius

2021 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2022 m. I ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2402,92

2602,22

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1920,24 2105,77
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
15/15 1585,96 1638,20
Specialistai
(juristas, IT specialistas, vyresnieji specialistai)
5,5/6 1710,11 1867,40
Aptarnaujantis personalas
(santechnikas, valytojas)
2/2 834,05 1003,37

 

Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti