Atnaujinta 2021-10-11

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų skaičius

2020 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2021 m. III ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2420,28

2258,72

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1424,60 1779,17
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
14/14 1191,90 1391,81
Specialistai
(juristas, vyresn. specialistai, IT specialistas)
5,5/6 1461,87 1681,87
Aptarnaujantis personalas
(vairuotojas, santechnikas, valytojas)
3/3 892,59 902,61

Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti