SPC logotipas

 home map brille

Atnaujinta 2022-10-14

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų
skaičius

2021 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2022 m. III ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2402,92

2743,46

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1920,24 2169,27
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
15/15 1585,96 1831,41
Specialistai
(juristas, IT specialistas, vyresnieji specialistai)
5,5/6 1710,11 1740,00
Aptarnaujantis personalas
(santechnikas, valytojas)
2/2 834,05 973,03

 

Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti