SPC logotipas

 home map brille

Atnaujinta 2023-07-07

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų
skaičius

2022 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2023 m. II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2879,77

2968,24

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 2326,90 2442,30
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
15/15 1879,80 1956,34
Specialistai
(juristas, IT specialistas, vyresnieji specialistai)
5,5/6 1940,70 1953,90
Aptarnaujantis personalas
(santechnikas, valytojas)
2/2 1045,47 1080,09

 

Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti