SPC logotipas

 home map brille

Lėšos veiklai viešinti

Informacija ruošiama...

Nuo 2023 m. sausio 1 d. pateikiama informacija apie sandoriu ar administraciniu aktu įstaigos skirtas lėšas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų per kalendorinius metus suteiktas šios įstaigos veiklos viešinimo paslaugas bei pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.


Spausdinti