SPC logotipas

 home map brille

Korupcijos prevencija

pranesk

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

STT pateikti pranešimą apie korupciją galima užpildžius pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. STT direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Šią formą galima rasti STT interneto svetainės https://www.stt.lt skilties „Pateikti pranešimą“.

Kitą informaciją apie korupcijos prevenciją galite rasti STT interneto svetainėje https://www.stt.lt

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų iniciatoriai  p r i v a l o  teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtino Privačių interesų deklaracijos formą, taip pat Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles.

Privačių interesų deklaracijos:

Praneškite apie galimus korupcinius pažeidimus

Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2017 m. spalio 12 įsakymu Nr. SV(77)-37(1.2) paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą – Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė, tel. (8 41) 59 63 47.

Praneškite apie Švietimo paslaugų centro darbuotojų galimus korupcinius pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla. Pranešimai priimami elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pranešimus gaus ir susidariusias situacijas analizuos Švietimo paslaugų centro už korupcijos prevenciją ir jos kontrolės vykdymą atsakingas asmuo. Jūsų tapatybė nebus atskleista.

Korupcijos prevencijos mokymai

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos diskusijas. Švietimo paslaugų centro darbuotojai skatinami dalyvauti https://emokymai.stt.lt/ mokymuose.

STT e mokymu platforma

 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimas

Korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimas

Darbuotojų antikorupcinis švietimas

REKOMENDACIJOS siekiant didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinti jų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą:

Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena. Organizuotos priemonės darbuotojams:

Pasiūlymus dėl antikorupcinių priemonių ir asmenines iniciatyvas galite pateikti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimas

Švietimo paslaugų centras pagal kompetenciją įgyvendina priemones, numatytas  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plane.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2022 M. ATASKAITA.