SPC logotipas

 home map brille

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimas

Švietimo paslaugų centras pagal kompetenciją įgyvendina priemones, numatytas  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plane.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2022 M. ATASKAITA.


Spausdinti