Dokumentų pildomos formos

Atnaujinta 2020-06-22

Įstaigų pateikiamų buhalterinių dokumentų formos:

Atsargų apskaitos tvarkos aprašo formos:

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo formos:

Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo formos:

Darbuotojų prašymų formos:
Įstaigų biudžeto planavimo dokumentų formos: