Įstaigos struktūra

 ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪROS SCHEMA, patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2021-09-01 įsakymu Nr. SV(77)-34(1.2)

schema2016m

Spausdinti